0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.03.2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILDI

2018 yılına ilişkin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 04.03.2019 Pazartesi günü saat 14.00’da  Anadolu Hotels Downtown Ankara’da 40 üye katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantının oturum başkanlığını Turizm Bakanlığı eski Müşteşarı ve Eskişehir eski  Milletvekili olan Sn. Emin Nedim Öztürk yapmıştır. Gündem kapsamında yapılan seçim sonucunda, 3 yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulları seçilmiştir. Genel Kurul’a sunulan raporlarımızın tümü onaylanmış ve 2019 yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi ile 2019 yılı için planlanan çalışmalarımız belirlenmiştir.