0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler Okullarda Orman Programı Yıl Sonu Raporu Hazırlanması ve Yollanması

Değerli Koordinatör Öğretmenlerimiz ve İdarecilerimiz,
 
Okullarda Orman Programı Yıl Sonu Raporu Hazırlanması ve Yollanması:
 
Yılsonu raporu Okullarda Orman Programın tamamlanması ve sertifika için Okulların hazırlaması zorunlu bir rapordur.
 
• Eğitim öğretim yılı başında okulun eylem planında belirlenen uygulamaların fotoğraf veya videoları ile gerçekleştirildiğine dair rapordur.
 
• Yılsonu raporu yılda bir kez yollanır. (Eğitim Öğretim yılının 2. Döneminin son aylarında)
 
• Rapor Word formatında hazırlanmalıdır.
 
• Raporda; etkinliklerin, orman panosunun, gezilerin, okul içi çalışmalarının fotoğrafları mutlaka kullanılmalıdır.
 
• Okullar; raporlarını word ile hazırlayarak, dosya adını "okul adını" yazarak, wetransfer yoluyla okullardaorman@turcev.org.tr 'email adresine yollamaları gerekmektedir. We transfer ile nasıl dosya yollanır?
 
• Örnek rapor için tıklayınız.
 
• Eylem planı ile yılsonu raporu ulusal koordinatörlük tarafından birlikte gözden geçirilmektedir. Bu sebepten eylem planında belirtilen etkinlikler gerçekleşmediyse gerekçeleri rapora yazılmalıdır.

Gerçekleşmemiş etkinlikler pandemi nedeni ile koordinatörlük tarafından kabul edilmektedir. Gerekçeler ve yerine hangi etkinlikleri eklediğiniz bizim için önemlidir.

 
Yıl sonu raporları 24 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında yollanmalıdır. Sonra ya da önceki gönderiler kabul edilmemektedir. (Son gönderim 4 Haziran cuma günü 17:00'e kadar)
 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Bayrak Başvurusunda Bulunabilecek Okulların Şartları:
 
*Bayrak başvurusu dönemi gelmiş okullar için okulların 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yıllarında toplam 3 dönem çalışmış olma şartı vardır.
 
*Ekteki form doldurulmalıdır. (2020-2021 Bayrak Başvuru Formu)
 
İlk kez bayrak başvurusu* yapacak olan okullar; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ilk kez kayıt yaptırmış ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında sertifika almış olmak,
 
Bayrak yenileme için başvuracak olan okullar; 2019-2020 döneminde çalışmış ve sertifika almış ayrıca 2019-2020 döneminde bayrak başvurusunda bulunmamış ve almamış olmak.
 
 
Aklınıza takılan sorularda Okullarda Programı Ulusal Koordinasyonuna ulaşabilirsiniz.
 
Yılsonu raporu ulusal koordinatörlük tarafından okulun eylem planı ile birlikte incelenecektir.
 
Değerlendirme sonucunda okul sertifika almaya hak kazanacaktır. 
 
Önemli Not: Okullarda Orman Programı kapsamında bize iletmiş olduğunuz her fotoğraf Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve FEE tarafından basılı doküman ve online olarak kullanılabilecektir.
Fotoğraflarının kullanılmasını istemeyen okullarımızın raporlarının sonunda yazılı olarak istemediklerini bize bildirmelerini önemle rica ederiz.