0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler YEŞİL ANAHTAR VE EKOENERJİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTI!

YEŞİL ANAHTAR VE EKOENERJİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTI
EKOenerji ve Yeşil Anahtar turizm sektöründe sürdürülebilir enerjinin kullanımına katkı sağlamak amacı ile bir işbirliği anlaşması yapmıştır.
EKOenerji, sürdürülebilir enerjiyle ilgili konularda uzmanlaşmış ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve aynı zamanda yenilenebilir elektrik için geliştirilmiş bir eko-etikettir. EKOenerji etiketiyle satılan elektrik, çevreyi koruma kriterlerini yerine getiren elektriktir ve aynı zamanda EKOenerji yeni yenilenebilir enerji projelerine fon sağlamaktadır.
Yeşil Anahtar ve EKOenerji farklı alanlara yönelen iki farklı organizasyon olmalarına rağmen birçok alanda ortak noktaları bulunmaktadır. Bunlar şu şeklidedir;
 
-Ulusal/yerel çevre kuruluşları için bir ‘şemsiye organizasyon’ görevi görmeleri,
-İki organizasyonun da ilk olarak Avrupa’dan başlayarak daha sonra küresel ölçekte hızla gelişme göstermeleri,
-Davranışsal değişiklikleri ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaları,
-İki oluşumun da tüketicilerinin müşterilerine ekolojik tercihlerini pazarlamak için kullanabilecekleri bir eko-etiket sunmaları.
 
Yapılan bu işbirliği sonucunda EKOenerji ve Yeşil Anahtar aktif olarak deneyimlerini paylaşacak ve birbirlerine gerekli bilgileri sağlayarak piyasada karşılaştıkları fırsat ve engeller konusunda bilgi vereceklerdir.
 
Yeşil Anahtar, Yeşil Anahtar etiketine sahip işletmeler için sürdürülebilir enerji alanında yeni aygıtlar geliştirmede EKOenerji’nin uzmanlığından faydalanacaktır. EKOenerji ise uluslararası otelcilik sektöründe yeşil enerji üzerine bir kampanya başlatmayı planlamaktadır.
 
Bu işbirliğini heyecanla karşılayan EKOenerji program müdürü Steven Vanholme: ‘Yeşil Anahtar ve EKOenerji sağlıklı ve hızlı büyüyen organizasyonlar, fakat tüm dünya büyük ekolojik engellerle karşılaştıkça daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Bu işbirliği iki oluşumun da daha fazlasını daha hızlı şekilde yapmasına yardım sağlayacaktır.”
 
Yeşil Anahtar Uluslararası Direktörü Finn Bolding Thomsen şöyle ekliyor: “Yeşil Anahtar’ın eko-etiket olarak uzmanlığını sürdürülebilir enerji yönetimine odaklanarak güçlendirecek bu işbirliğini açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz ve EKOenerji çabalarımızı desteklemek için harika bir ortak.”