0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Çevrenin Genç Sözcüleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI'NIN (FEE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEKİ ROLÜ
 
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma için yeni bir gündem belirleyerek, konuyla ilgili tüm tarafların; hükümetlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, uluslararası kuruluşların, iş ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, Üniversitelerin, yardımsever kuruluşların ve gönüllü grupları önemini vurgulamıştır. FEE çevre korunması ve sürdürülebilir kalkınma için katılım, kararlılık, bilgi, eylem, beceri ve yaratıcılık değerlerini amaç edinmiştir. Çevre eğitimi ve eko-turizm konularında trend belirleyiciliği ve paydaşlığının arkasında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaktadır.
 
Hedefler konusunda ayrıntılı bilgiyi http://www.kureselhedefler.org/ adresinden alabilirsiniz.
  

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı Programları

Programın İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Doğrudan İlişkili

Dolaylı İlişkili

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15, 16, 17

 

Eko-Okullar Programı

4, 11, 17

3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16

Okullarda Orman Programı

4, 6, 15

2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17

Mavi Bayrak Programı

6, 8, 9, 10.2, 11, 12, 14, 15

3, 4, 5, 7, 13, 16, 17

Yeşil Anahtar Programı

6, 9, 11, 12, 12.b

3, 4.7, 8, 13, 17