0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASYONU VE EKO-ETİKETLER PANELİ

15 Aralık 2022 tarihinde, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ev sahipliğinde, sürdürülebilir turizm sertifikasyonu ve eko-etiketler konuşuldu. UNDP Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRÇEV temsilcilerinin katılımının sağlandığı panelde TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Abdulkadir Ateş ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton açılış konuşmasını yapmıştır. Akabininde, panelist olarak Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Mavi Bayrak Programı ve sürdürülebilir turizm ilişkisine dair bilgilendirmelerde bulunmuştur. Bir diğer panelist olan Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü Hazal Başköy, uluslararası bir eko-etiket olan Yeşil Anahtar’a ilişkin bir sunum yapmıştır. Bu sunumda, Yeşil Anahtar’ın özelliklerinden ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınlamış olduğu 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile olan ilişkisinden bahsedilmiştir.