0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

TÜRÇEV Başkan'ın Mesajı

 
BAŞKAN’IN MESAJI            
 
Vakfımızın Değerli Üyeleri ve Kıymetli Çevre Gönüllüleri,
 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, o dönem, Bakanı bulunduğum Turizm Bakanlığı önderliğinde Mavi Bayrak programının ülkemizde de başlatılması amacıyla kurulmuştur. 
 
TÜRÇEV, kuruluşundan başlayarak Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) şemsiyesi altında; ilk önce Mavi Bayrak, 1995 yılında Eko-Okullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri, 2004 yılında Okullarda Orman programını, 2011 yılında da Yeşil Anahtar programını ülkemizde yürütmeye başlamıştır.
 
Üyesi bulunduğumuz FEE, 77 ülkede üyesi ile dünyanın en büyük çevre eğitim organizasyonudur. Tüm üye ülkelerdeki paydaşları ile birlikte uygulamakta olduğu çevre eğitiminde çığır açan beş programı sayesinde, insanlara sürdürülebilir yaşamın vazgeçilmez ve ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. UNESCO tarafından çevre eğitimi (EE) ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi (ESD) alanında dünya lideri olarak tanınmıştır. Bu alanlarda çalışma yapan benzeri uluslararası kuruluşlar arasında “en iyi kâr amacı gütmeyen kuruluş” seçilmiştir.
 
TÜRÇEV, yıllardır başarıyla uygulamakta olduğu, FEE’nin önermiş olduğu beş eğitim programını, önümüzdeki yıllarda da değişen çevre koşulları ve yeni gereksinimler göz önüne alınarak uygulamaya devam edecektir. 
 
Yıllar içerisinde baktığımızda her geçen yıl dünyamızın biraz daha büyük çevre sorun ve felaketleri ile karşı karşıya kaldığını izlemekteyiz; kuraklık, seller, yangınlar, kirlilik ve benzeri daha birçok çevre sorunu insan yaşamını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu olumsuzluklar; ekonomik, sosyal, sağlıklı yaşam ve çevresel açıdan yıkımlara ve ızdıraplara neden olmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yıl ülkemizde bizleri derinden etkileyen Marmara denizindeki müsilaj, Akdeniz kıyı bölgelerinde çıkan orman yangınları, Batı Karadeniz bölgemizde yaşanan sel, ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde görülen kuraklık gibi felaketler iklim krizi, çevre kirliliği ve doğanın ve doğal kaynakların kontrolsüz aşırı ve hoyratça kullanma sonucu değil de nedir?
 
TÜRÇEV olarak söz konusu felaketlerin önlenebilmesi, yeniden yaşanmaması için uygulamakta olduğumuz eğitim programlarımızda bilinç oluşturma ve çözüm geliştirme konularında neler yapabileceğimizi tartışırken vakfımızın üyesi olduğu FEE de önemli bir adım atarak üç büyük çevre sorununun çözümü için, 2030 yılına kadar başarılması öngörülen küresel bir hedef stratejisini devreye aldı.
 
Ana hedefler, küresel biyoçeşitliliği korumak, iklim eylemini güçlendirmek ve çevre kirliliğini azaltmak olarak özetlenebilir. Söz konusu ana hedeflere ulaşmak için;
 
- Küresel biyoçeşitliliğin korunması konusunda; Kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek ve istilacı yabancı türleri ortadan kaldırmak için farkındalığı artırmak ve alınacak aksiyonları desteklemek;
 
- İklim eylemini güçlendirme konusunda; Etkili bir eylem sağlamak için iklim değişikliğine neden olan etmenler ile ilgili bilgi düzeyini artırmak ve iklim  nötr bir yaşama geçişi hızlandırmak;
 
- Çevre kirliliğini azaltmak konusunda da; Döngüsel ekonomi modelini teşvik etmek ve görünmeyen kirleticileri azaltmak üzere önlem almak için bilgiyi artırmak gibi alt hedefler bulunuyor.
 
Tüm bu açıklamalardan ve alt hedeflerden anlaşılacağı gibi, 2030 yılına kadar önümüzdeki dönemde FEE’nin belirlediği ve vakfımızın da yürekten desteklediği hedef stratejileri doğrultusunda birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.
 
TÜRÇEV olarak, yürüttüğümüz uluslararası çevre eğitim programlarıyla, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin artması için çaba göstermeye devam edeceğiz.
 
Hedef almış olduğumuz yeni stratejiler doğrultusunda, vakfımızın gereksinim duyacağı bilimsel görüşlerden ve önerilerden yararlanmak amacıyla son genel kurulumuzda alınan karar doğrultusunda, gönüllülük esasına dayalı bir “Bilim Danışma” kurulu oluşturulacağı müjdesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
 
Bu vesileyle siz değerli web sitesi ziyaretçilerimizi, Vakfımızı daha yakından tanımak ve yürüttüğümüz programlarla ilgili bilgi edinmek için web sitemizde bir gezintiye davet ediyorum.
 
Son olarak, 29 yıldır TÜRÇEV çalışmalarına her zaman en üst düzeyde destek olan, ilgili tüm Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, İl Müdürlüklerimize, siz değerli Vakıf Üyelerimiz ve kıymetli çevre gönüllülerine,
 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Doç. Dr. Abdulkadir ATEŞ