0 312 222 12 90 (Pbx) 0 312 222 12 99 0 312 222 11 42 ankara@turcev.org.tr

Haberler 22 Mart Dünya Su Günü DÜNYANIN EN BÜYÜK SU KÜTLESİ DENİZLER!

Dünyanın en büyük su kütlesi olan denizleri koruma çalışmalarımıza katılanlar aynı zamanda;

- dünyanın en büyük karbon yutağı olan denizleri koruyarak iklimin düzenlenmesine,
- denizel biyoçeşitliliğin korunmasına,
- deniz yaşamını koruyarak önemli bir gıda kaynağının varlığını sürdürmesine,
- deniz turizminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine,
- kıyı alanlarının korunmasına
- Mavi ve yeşil ekonominin gelişmesine

katkıda bulunurlar.
Su ve denizler ilişkisi ve önemine dair İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü öğretim üyesi Doç.Dr.Ahsen Yüksek hocamız ile gerçekleştirdiğimiz yayını  https://youtu.be/vszDbVld4as bağlantısından izleyebilirsiniz.